Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ljubica Glavaš-Obrovac - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka

Uloga malih zaštitinih TFF proteina u zdravlju i bolesti