Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ljubica Glavaš-Obrovac - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka, uloga malih zaštitinih TFF proteina u zdravlju i bolesti, medicinska kemija, biokemija i klinička kemija