Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Branko Grčić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1990
magistar društvenih znanosti