Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Serđo Kos - Biografija

Rođen u Rijeci 24.01.1957. godine.Završio srednju tehničku školu brodostrojarskog smjera u Rijeci 1975. godine.Od 1975.g. do 1976. g. bio je zaposlen u tvornici motora i traktora Torpedo u Rijeci na radnom mjestu preuzimnog kontrolora kućišta motora s unutrašnjim izgaranjem.Od 1980. g. do 1989.g. bio je zaposlen u brodarskoj kompaniji Croatia-line (ex Jugolinija) u svojstvu III , II i I časnika palube . Ima 7 godina efektivnog plovidbenog staža na brodovima raznih namjena i veličina u kategoriji duge plovidbe.1986. g. diplomirao na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci na nautičkom smjeru.Posjeduje 15 specijalističkih pomorskih ovlaštenja prema STCW Konvenciji kao i zvanje kapetana duge plovidbe (Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg).Od 1989. g. do danas zaposlen na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.Obranio magistarski rad 1992. g. , kao i doktorsku disertaciju 1994.godine iz područja tehničkih znanosti polja tehnologije prometa na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.U Registar istraživača upisan u polju tehnologije prometa pod matičnim brojem 165731.Na Pomorskom fakultetu u Rijeci izabran je 1989. g. u zvanje asistenta , 1993. g. u nastavno zvanje predavača za predmet Terestrička navigacija.Na istom fakultetu izabran je 1998.g. u znanstveno-nastavno zvanje docenta , 2001. g. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora , a 2004. g. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti polje tehnologija prometa i transporta grane pomorski i riječni promet za predmete Terestrička navigacija I i II i Multimodalni prijevoz.Na dodiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci nositelj je sljedećih kolegija: Terestrička navijacija I-II , Astronomska navigacija I-II i Multimodalni prijevoz.Na dodiplomskom studiju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu nositelj je sljedećih kolegija : Navigacija II i Navigacija III.Na poslijediplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci nositelj je sljedećih kolegija: Pomorski sustavi navigacije i Planiranje multimodalnog transporta.Na poslijediplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Splitu nositelj je sljedećeg kolegija : Nadzor i menadžment sigurnosti u pomorstvu.Na doktorskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci nositelj je sljedećih kolegija: Optimizacija pomorskog putovanja i Navigacijski sustavi visoke točnosti.Izvodi predavanja na poslijediplomskom studiju "First Level University Master Course - Transport , Logistics and Economic Integration with the Balkan Area " na Sveučilištu u Trstu u okviru sljedećeg predmeta : "Multimodal networks and transport systems".Na međunarodnom poslijediplomskom studiju ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA -"UNIADRION - Summer School - Maritime Transport and Logistics" održava predavanja u sklopu kolegija "Multi-modal Transportation" Od 2003. god. je glavni urednik znanstvenog časopisa "Pomorstvo - The Journal of Maritime Studies" kojeg izdaje Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a koji se pored ostalih baza podataka citira u : "BMT Abstracts" ,"GEOBASE" ,"TRIS", "CSA", "CABI", "INSPEC", "SCOPUS" bibliografskoj bazi podataka.Redoviti je član znanstvenog Vijeća za pomorstvo HAZU u sekciji za morsko brodarstvo.Također redoviti je član Hrvatskog znanstvenog društva za promet i član suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.Doživotni je član udruge International Biographical Association iz Cambridgea.Redoviti je član Kraljevskog Instituta za navigaciju (RIN) iz Londona.Objavio je oko 55 stručnih i znanstvenih radova i članaka u znanstvenim i stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu (objavio radove u časopisu The Journal of Navigation u izdanju Cambridge University Press).Sudjelovao je u svojstvu člana organizacijskog odbora i u svojstvu pozvanog predavača na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.Objavio kao autor i u koautorstvu 6 sveučilišnih udžbenika i knjiga.Zbog međunarodno priznatih rezultata u domeni teorije navigacije njegova biografija i popis značajnijih radova uvršteno je u osmo izdanje "Who's Who in Science and Engineering , 2005-2006, svjetski renomiranog izdavača Marquis Who's Who iz SAD-a.U izdanju International Biographical centra iz Cambridgea zbog znanstvenih dostignuća u području nautičkih znanosti uvršten je u popis 2000 vrsnih znanstvenika i intelektualaca 21 stoljeća.Član je ispitne komisije Lučke kapetanije Rijeka za najviša zvanja u pomorstvu (Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg - Kapetan duge plovidbe).Ovlašteni je instruktor na kompjuteriziranom navigacijsko-GMDSS-VTS simulatoru "Transas Navi trainerProfessional 4000".2006. godine dobio je međunarodnu nagradu "The Archimedes Award" - koju dodjeljuje IBC Cambridge - England , za značajan doprinos ostvarenih znanstvenih istraživanja u području nautičkih znanosti u domeni teorije loksodromske navigacije.Uključivanjem u "American Hall of Fame" prof.dr. Serđo Kos primio je 2006. godine , od strane "American Biographical Institute" posebno međunarodno priznanje za svoj znanstveni rad.Na temelju toga njegova će biografija biti stalno izložena u "21 st Century Gallery of Achievement" u Raleigh-u , North Carolina, USA , sjedištu Američkog Biografskog Instituta (ABI - American Biographical Institute).Redoviti je član međunarodne udruge "International MultiModal Transport Association" sa sjedištem u Ženevi , Švicarska.