Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijan Ahel - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Organski spojevi, molekulski obilježivači antropogenog utjecaja na okoliš