Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Srećko Krile

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Tehnologija prometa i transport
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Dubrovniku
Ulica:Ćira Carića 4
Grad:20000 Dubrovnik
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385-20-445-739
E-mail adresa: