Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Damir Agičić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Hrvatska 18.-19. st. - modernizacija i nacionalni pokret

Hrvati i slavenske integracijske ideologije

Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj

Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19.-21. stoljeće)