Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Drago Špoljarić - BiografijaDrago Špoljarić rođen je 19. rujna 1958. Nakon osnovne škole pohađa gimnaziju a zatim studira geodeziju i diplomira 1987. god. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom iz geodetske astronomije pod naslovom Automatsko određivanje smjernog kuta elektroničkim teodolitom Kern E2 pomoću Sunca i analiza točnosti.

Poslijediplomski studij iz geodezije, smjer pomorska, satelitska i fizikalna geodezija završava 1997. s obranom magistarskog rada pod naslovom Ispitivanja preciznosti automatiziranog određivanja smjernog kuta astronomskim metodama. Doktorirao je na istom fakultetu 2002. s disertacijom Automatizacija simultanog određivanja astronomskih koordinata na geoidnim točkama.

Na Geodetskom fakultetu zaposlen je od 1987. godine kao mladi istraživač. U rujnu 1990. izabran je za asistenta a 2003. za docenta. Predaje kolegije Geodetska astronomija i Posebne metode geodetske astronomije.

U znanstvenom radu pretežno se bavi položajnom i efemeridnom astronomijom, primjenom astrometrije u geodeziji te automatizacijom mjernih metoda u geodetskoj astronomiji. Posebno se može istaknuti automatizirani sustav za istodobno (simultano) određivanje astronomskih koordinata stajališta, te, zajedno s profesorom N. Solarićem automatizirani sustav za određivanje astronomskog azimuta.

Objavio je više od 30 članaka u u zbornicima radova znanstveno-stručnih skupova i časopisima: Geodetski list, Geodetski glasnik, Građevinae, Hvar Observatory Bulletin, Surveying and Land Information Systems, Wissenschaftliche Zeitschrift (Dresden), Survey Review, Čovjek i svemir, Priroda, Bolid i drugi.

Sudjelovao je u radu na znanstvenim projektima "Istraživanja mjerne tehnike i geodetskih metoda na uređenju prostora i u graditeljstvu", "Uspostavljanje novih geoidnih točaka na prostoru Hrvatske", "Istraživanja mjerne tehnike, automatizacije i metoda mjerenja", "Geodetske metode mjerenja i njihove automatizacije" i "Automatizirane geodetske metode mjerenja".

Aktivan je i u stručnom radu. Sudjelovao je u realizaciji više stručnih projekata, kao što su: "Određivanja orijentacijskih točaka", "Integrirani sustav za nadzor riječnih plovnih putova Drave i Save" kao i na niz GPS kampanja: EUREF, CROREF, CRODYN, CEGRN, TEMELJNA GPS MREŽA GRADA ZAGREBA i dr.

Uređuje Bilten prinova časopisa i knjiga Geodetskog fakulteta. Urednik je web stranica Položajna i efemeridna astronomija iz područja E-škole astronomije edukacijskog projekta Hrvatskog prirodoslovnog društva. Član je Hrvatskoga geodetskog društva (HGD), Međunarodne astronomske unije (IAU), Hrvatskoga astronomskog društva (HAD) i Astronomsko-astronautičkog društva Zagreb (AADZ).