Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Drago Špoljarić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanja mjerne tehnike, automatizacija i metoda mjerenja

Geoinformatika i geomatičko inženjerstvo u zaštiti okoliša