Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Anđelko Akrap - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1997.
Doktor znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1991.
Magistar znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
diplomirani ekonomist