Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Repozitorij dokumenata


Amina Ahec Šonje - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: 1. teorije i modeli poslovnih ciklusa, modeli i metode ekonomske prognostike, razvoj CROLEI - Croatian Leading Indicators - prognostičkog indeksa upotrebom pristupa signalnih indikatora,
2. teorije i modeli valutnih kriza, teorije i modeli bankarskih kriza, metode i sustavi ranog upozorenja za valutne i bankarske krize,
3. istraživanje determinanti rasta u tranzicijskim zemljama, ekonometrijski model hrvatskog gospodarstva,
4. mikroekonomska analiza
5. ekonomika obrazovanja