Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Mislav Jurin - Biografija

Rođen u Šibeniku, 29. travnja 1939. godine; Roditelji Vinko i Janja (r. Grubišić) Jurin, srednjoškolski profesori (oboje pokojni).
ŠKOLOVANJE:II gimnazija u Zagrebu, maturirao u lipnju 1957. godine
Medicinski fakultet u Zagrebu diplomirao u siječnju 1964. godine
Poslijediplomski studij iz biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, magistrirao u srpnju 1965. godine
Doktorat medicinskih znanosti, Medicinski fakultet u Zagrebu u srpnju 1966. godine
ZNANSTVENO NAPREDOVANJE:
Istraživač u Odjelu biologija, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 1964.-1965. godine
Asistent u istom odjelu 1965.-1966. godine
Viši asistent na istom odjelu 1966.-1969. godine
Project investigator u Department of Experimental Radiotherapy, MD Anderson Hospital and Tumor Institute, University of Texas, Houston, Texas, SAD 1969.-1972., te 1973. godine
Znanstveni suradnik u Odjelu eksperimentalna biologija i medicina (ranije Odjel biologije) Instituta "Ruđer Bošković" 1973.-1977. godine
Viši znanstveni suradnik u istom odjelu 1977.-1980. godine
Znanstveni savjetnik u istom odjelu (nakon reorganizacije nazvan Zavod za molekularnu medicinu) od 1980. godine (reizabran 1998. godine.)
NASTAVNO NAPREDOVANJE:
Asistent u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1965.- 1969. godine
Predavač i voditelj kolegija Eksperimentalna onkologija na Poslijediplomskoj nastavi Sveučilišta u Zagrebu (organizator Prirodoslovno-matematički fakultet) od 1973.godine, te na Poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
"Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku od 2001. godine
Redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu(kolegiji: patologija, te biologija tumorske stanice) od 1986. godine, te na Medicinskom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (kolegij onkologija) od 2000. godine
ZNANSTVENI INTERES:
Imunost i presađivanje stanica i tkiva
Imunološki odnosi tumora i domaćina
Dinamika imunološke reakcije bolesnika prije i nakon terapije
Eksperimentalni pristupi liječenju organizma s tumorom - imunomodulacija, bioterapija, fotodinamska terapija, onkolitički virusi i vakcine
Onkogeni i tumor supresorski geni
Diferencijacija normalne i tumorske stanice
VOĐENJE I KOORDINACIJA ZNANSTVENIH PROJEKATA:
Uz projekte permanentnog znanstvenog interesa (podržavani iz Ministarstva znanosti i tehnologije, te ranijih odgovarajućih institucija) nazočna je koordinacija projekata s nizom partnera kao što su: Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Imunološka zbivanja u bolesnica s ginekološkim tumorima), Neuropsihijatrijska bolnica "Dr Ivan Barbot" u Popovači (Parametri imunoloških zbivanja u shizofrenih bolesnika), INA, Naftaplin, Zagreb (Da li je Naftalan kancerogeničan?), Dom zdravlja Medveščak, Zagreb (Biološki učinci lasera slabe snage), Novipharm, Pertchach. Austrija (Izorel u regulaciji tumorske bolesti), HorFerVit, Oldenburg, Njemačka (Učinci Polierge na tumore), Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (Fotodinamska terapija), Pliva, Zagreb (Učinci virusa na tumor).
PUBLICISTIČKA I EDUKATIVNA DJELATNOST:
Preko 160 znanstvenih radova i 15 poglavlja u knjigama
mentor u 20 diplomskih radova, 37 magistarskih radova i 21 doktorat
Članstvo u društvima
Hrvatsko imunološko društvo, Hrvatsko fiziološko društvo, European Association for Cancer Research, MD Anderson Associates, NY Academy of Sciences
UREDNIŠTVA ČASOPISA I EDICIJA:
Periodicum biologorum (tehnički urednik (1970.-1990.), Libri oncologici, Ruđer (glavni urednik)
VOĐENJE I ČLANSTVO U ODBORIMA:
Voditelj znanstvene jedinice Odjela Eksperimentalna biologija i medicina Instituta "Ruđer Bošković" (1980.-1992.)
Član Odbora za kulturu, sport, odgoj i znanost Skupštine grada Zagreba (1978.-1980.)
Predstavnik Instituta "Ruđer Bošković" u Skupštini općine Medveščak, Zagreb ipredsjednik Vijeća udruženog rada (1982.-1990.)
Predstavnik Instituta "Ruđer Bošković" u Poslovodnoj udruzi zdravstva grada Zagreba (1984.-1989.)
NAGRADE:
First prize winner at the Annual Clinical Training Research Project Competition, The University of Texas, Houston, Texas, USA, 1972.
Nagrada grada Zagreba za znanstvenu djelatnost 1978.
OBITELJ:
supruga Đurđica (r. Matkun) med. lab. inž.
kćer Ana, dr. med., sin Darko viši radni terapeut
adresa stana: ulica fra Grge Martića 12, Zagreb
tel. 4617291