Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Andrea Aglić Aljinović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ulica:Unska 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/6129-965
E-mail adresa: