Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Andrea Aglić Aljinović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Diskretna matematika i teorija grafova

Ocjene suma, integrala i integralnih transformacija