Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Senka Maćešić (rođ. Vuković)

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Druge temeljne tehničke znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Vukovarska 58
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 51 651 494
E-mail adresa: