Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravka Akšamović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Pravni fakultet, Osijek
Ulica:Stjepana Radića 13
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: