Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravka Akšamović - Biografija

Mr. sc. Dubravka Akšamović
asistent



Rođena 20.rujna 1970. godine u Osijeku gdje sam završila osnovnu i srednju školu.


Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Osijeku 1997. godine.
Nakon stjecanja diplome zaposlila sam se na Katedri za trgovačko pravo u suradničko zvanje mlađeg asistenta.

Na Pravnom fakultetu u Osijeku stekla sam titulu magistra znanosti.
Magistarsku radnju s naslovom «Pravni aspekti elektronske trgovine» obranila sam 22. 07. 2001. godine .

U rujnu 2003. godine položila sam pravosudni ispit. Aktivno govorim engleski te imam položen ispit za sudskog tumača za engleski jezik.
Služim se njemačkim i talijanskim.

Sudjelovala sam na većem broju seminara u zemlji i inozemstvu.


Dubravka.Aksamovic@pravos.hr
daksamov@pravos.hr

Linkovi:
http://www.pravos.hr/pfos/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=28