Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Repozitorij dokumenata


Dario Hrupec

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Ulica:Trg Ljudevita Gaja 6
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 31 232 732
GSM +385 95 5323214
E-mail adresa: