Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Jerković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Prerada aromatičnog bilja
CILJ: Upoznavanje osnove kemizma aromatičnih biljaka i eteričnih ulja, konvencionalnih i novih metoda izolacije ulja (laboratorijskih i industrijskih) i identifikacije komponenti ulja uz različite mogućnosti uoptrebe. // SADRŽAJ: Strukture terpenskih spojeva, pravilo izoprena. Osnove biosinteze 3-izopentenil-pirofosfata (3-IPP) preko mevalonske kiseline i deoksiksiluloza fosfatnog puta (DXP) - osnove biosinteze terpena iz 3-IPP-a. Izolacije eteričnih ulja iz biljnih materijala raznim vrstama destilacija. Ekstrakcija aromatičnog bilja s otapalima, superkritičnim plinovima i drugim metodama. Industrijske metode prerade aromatičnog bilja. Usporedba konvencionalnih i novih metoda izolacije. Identifikacija pojedinih komponeti eteričnog ulja klasičnim metodama. Detekcija čestih tvari za patvorenje ulja. Analiza ulja kromatografskim tehnikama. Vezani sustav plinska kromatografija-spektrometrija mase (GC-MS) u analizi eteričnih ulja. Aromatično bilje Hrvatske. Vrste i rasprostranjenost, količine, mogućnost plantažiranja, iscrpak i kemizam pojedinih eteričnih ulja. Osove mehanizma antioksidacijskog i antimikrobnog djelovanja ulja. Upotreba aromatičnog bilja, eteričnih ulja, pojedinih komponenti eteričnih ulja. // LITERATURA: E. Guenther, Essential Oils, vol. I-VI, Allured Publ. Corp. IL, USA,1998.; K. Bauer, D. Garbe, H. Surburg, Common Fragrance and Flavor Materials, VCH, 1990. Tehnička enciklopedija, Vol. 5, str. 360-370, JLZ, Zagreb, 1976.; J. Petričić, Farmakognozija I, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1983.

Kemija i tehnologija aromatičnog bilja
CILJ: Upoznavanje kemizma aromatičnih biljaka i eteričnih ulja, konvencionalnih i novih metoda izolacije ulja (laboratorijskih i industrijskih) i identifikacije komponenti ulja uz različite mogućnosti uoptrebe. // SADRŽAJ: Kratki povijesni pregled. Strukture terpenskih spojeva. Pravilo izoprena i nomenkatura. Biosinteza terpena i srodnih spojeva iz 3-izopentenil-pirofosfata (preko mevalonskog puta ili deoksiksiluloza fosfatnog puta). Izolacije eteričnih ulja iz biljnih materijala raznim vrstama destilacija. Ekstrakcija aromatičnog bilja s otapalima i superkritičnim plinovima. Usporedba konvencionalnih i novih metoda izolacije. Industrijske metode prerade aromatičnog bilja. Obrada otpadnih voda i ostatnog biljnog materijala u industrijskoj preradi aromatičnog bilja, daljnja iskoristivost i zaštita okoliša. Obrada eteričnih ulja u smislu izolacije pojedinih frakcija ili pojedinih spojeva. Osnovne fizičke i kemijske vrijednosti ulja. Identifikacija pojedinih komponenti eteričnog ulja klasičnim metodama organske analize. Analiza ulja kromatografskim tehnikama. Kolonska i tankoslojna kromatografija. Vezani sustav plinska kromatografija-spektrometrija masa u analizi ulja. Aromatično bilje Hrvatske. Vrste i rasprostranjenost, količine, mogućnost plantažiranja, iscrpak i kemizam pojedinih eteričnih ulja. Upotreba aromatičnog bilja, eteričnih ulja, pojedinih komponenata eteričnih ulja, te biljnih ekstrakata u raznim granama industrije. // LITERATURA: E. Guenther, Essential Oils, vol. I-VI, Allured Publ. Corp. IL, USA,1998.; K. Bauer, D. Garbe, H. Surburg, Common Fragrance and Flavor Materials, VCH, 1990. Tehnička enciklopedija, Vol. 5, str. 360-370, JLZ, Zagreb, 1976.; J. Petričić, Farmakognozija I, FBF, Sveučilište u Zagrebu, 1983.

Kemija II
CILJ: Upoznavanje s osnovnim načelima organske kemije i ovladavanje osnovnim mehanizmima kemijskih reakcija različitih klasa organskih spojeva. // SADRŽAJ: Povijest biokemije. Elementarni sastav živih organizama. Voda, bioelementi// Sadržaj: Veze u molekulama. Međumolekulske veze. Osnovni prikaz struktura. Funkcijske grupe. Nomenklatura. Konstitutivni izomeri. E- i Z- izomeri. Kiralnost molekule-stereomeri. Odjeljivanje racemata. Enantiomeri. Rezonantni i induktivni efekti. Kiselo-bazne ravnoteže. Elektrofili i nukleofili. Vrste reakcija u organskoj kemiji. Alkani. Reakcije po tipu radikala. Elektrofilna adicija na dvostruku C=C vezu. Polimeri. Halogenalkani. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljiku. SN1 i SN2-reakcije. Alkoholi. Reakcije eliminacije. Aldehidi i ketoni. Nukleofilna adicija na karbonilnu skupinu. Karboksilne kiseline. Nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini. Aromatski ugljikovodici. Elektrofilna aromatska supstitucija. Monosaharidi, oligosaharidi i polisaharidi. // LITERATURA: S. H. Pine, Organska kemija, prijevod, Školska knjiga, Zagreb, 1994.; R. T. Morrison, R. N. Boyd, Organska kemija, III izdanje, Liber, Zagreb, 1979.