Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivan Karlić - Biografija

Rođen u Vinkovcima (1962.), studij teologije započeo na KBF-u u Zagrebu (3 godine), nastavio i diplomirao u Rimu (Italija). Poslijediplomski studij završio također u Rimu (magisterij 1988.-1990., doktorat 1992.-1995. s temom: Il Gesů della storia nella teologia di J. Moltmann/Povijesni Isus u teologiji J. Moltmanna).
Kao doktor teoloških znanosti, predavao je teološke (dogmatske) predmete na više teoloških učilišta: najprije kao asistent na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (od akad. god. 1995./96.) te na Papinskom teološkom fakultetu "Sv. Bonaventura" u Rimu (akad. god. 1996./97.), zatim na Odjelu za kršćanski nazor FTI DI, na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, na Institutima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru, na Teološkom institutu "Redemptoris Mater" u Puli, na Franjevačkom teološkom institutu u Romanu (Rumunjska) te na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pozitivnim mišljenjem Matičnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu od 16. ožujka 2005. g. te odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a od 29. travnja 2005. g. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora pri Katedri dogmatske teologije KBF-a u Zagrebu.
Od 2001. g. pročelnik je Katedre za dogmatsku teologiju KBF-a, a od iste godine do 2005. vršio je službu prodekana za organizaciju i područne studije KBF-a. Pozitivnim mišljenjem Matičnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu od 16. ožujka 2010. g., odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a od 9. travnja 2010. g. te odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 11. svibnja 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pri Katedri dogmatske teologije KBF-a u Zagrebu. Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Zagrebu izabralo ga je 24. rujna 2010. na funkciju prodekana za znanost na mandat od dvije godine.