Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josipa-Pina Milišić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Johannes Gutenberg-Universität
Ulica:Staudingerweg 9
Grad:55099 Mainz
Država:
Njemačka
Brojevi telefona:Tel. +49 6131 39 22318
E-mail adresa: