Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Margita Pavleković

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Jagerova 9
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: