Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Margita Pavleković - Biografija

Rođena je u Dalju, 8. prosinca 1948. godine.
Osnovnu školu i gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera pohađala je u Osijeku ( 1955.-1967.). Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1967.-1969.) diplomirala je kod doc. dr. sc. Branimira Galića s radom O skupovima brojeva. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1971.-1975.) u Zagrebu diplomirala kod prof. dr. Borisa Pavkovića radom Algebra dualnih i dvojnih brojeva i primjena u geometriji. Na Prirodno-matematičkom fakultetu (1981.-1984.) u Beogradu magistrirala kod prof. dr. sc. Slaviše Prešića radom Rješavanje sistema algebarskih jednadžbi. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1992. u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju pod vodstvom prof. dr. Borisa Pavkovića pod naslovom Teškoće u nastavi matematike završnih razreda osnovne škole i načini njihova otklanjanja i postala doktor prirodnih znanosti iz područja matematike za disciplinu Metodike matematike.
Do 1981. godine radila kao nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi, te profesor matematike i nacrtne geometrije u gimnaziji u Osijeku. Od 1981. do 1999. godine je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku u svojstvu asistenta, znanstvenog asistenta i docenta prirodnih znanosti, iz područja matematike.
Ak. god. 1999./2000. reorganizacijom Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku sklapa ugovor o radu s novoosnovanim Odjelom za matematiku sa 70% radnog vremena, a preostalih 30% obavlja na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku u svojstvu docenta prirodnih znanosti, iz područja matematike.
Od ak. god. 2000./2001. radi s punim radnim vremenom kao profesor visoke škole na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, a od 2003. godine do danas obnaša dužnosti dekana.
Od 1981. godine sve do danas vodila je vježbe i/ili predavala sljedeće kolegije:
Metodika nastave matematike I,II; Metodika nastave matematike s informatikom I,II;
Linearna algebra I,II; Vektorski prostori I,II, III; Elementarna matematika I,II;
Modeli geometrije; Matematika I,II; Metodika početne nastave matematike I,II.
Sudjelovala i izlagala na 40 stručnih i 16 znanstvenih skupova. Objavila 8 znanstvenih radova, 12 knjiga, udžbenika odnosno poglavlja u knjizi, te 40 stručnih radova.
Boravila na Institutu Mathematicum Universitatis Debreceniensis, Hungaria kod prof. dr.sc. Tamásy Lajosa od 1. veljače do 31. svibnja 1987. godine i radila na odabranim poglavljima Diferencijalne geometrije.
Istraživač u realizaciji znanstvenog projekta Metodika matematike 1-01-246 (voditelj prof.dr.sc.Boris Pavković, PMF, Zagreb). Istraživala je u okviru znanstvenog projekta Pedagoška pomoć djeci prognanika i povratnika 122003 (voditelj doc.dr.sc. Anđelka Peko, Pedagoški fakultet, Osijek) u dijelu koji se odnosi na matematiku, zatim na znanstvenom projektu Model odgoja i izobrazbe u Hrvatskom Podunavlju 122010 (voditelj dr. sc. Irena Vodopija, Pedagoški fakultet, Osijek ) u dijelu koji se odnosi na matematiku. Također je istraživala na međunarodnom projektu Reading and Writing for Critical Thinking Project-RWCT, 1998. Od 1999. godine je voditelj projekta 0245003 Metodika nastave matematike- Strategies in Teaching Mathematics.
član je Hrvatskoga matematičkoga društva, od 1991. godine Izdavačkog savjeta Matematičko-fizičkog lista, Zagreb. Od 1993. godine član je redakcijskog kolegija Matke, časopisa za mlade matemtičare, Zagreb, a od 1996. godine član je Mathematical Association of America. Od 1999. godine član je uredništva časopisa za nastavu matematike Matematika i škola, Zagreb, te član redakcijskog kolegija časopisa Život i škola, Osijek od 1999. godine.
Od strane Ministarstva znanosti i tehnologije imenovana je 1994. predsjednikom ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita iz matematike za učitelje osnovnih i srednjih škola, a 2000. godine metodičkim recenzentom osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika za matematiku i informatiku.
Margita Pavleković je u trajnom zvanju profesora visoke škole. Drugi izbor u znanstveno-nastavno zvanje je u tijeku.

Linkovi:
http://www.vusos.hr/index.php?content=zivotopisi/margita_pavlekovic.htm