Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Margita Pavleković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
- 1992.
Doktor znanosti, područje matematika, disciplina Metodika matematika

 
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
Srbija
1981. - 1984.
Magistar znanosti, područje matematika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1971. - 1975.
Diplomirani inženjer matematike

 
Pedagoški fakultet u Osijeku
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
1967. - 1969.
Nastavnik matematike

 
Srednja škola

Osijek
1963. - 1967.

 
Osnovna škola

Osijek
1955. - 1963.