Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Margita Pavleković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Metodika matematike

Pedagoška pomoć djeci prognanika i povratnika

Model odgoja i izobrazbe u Hrvatskom Podunavlju

Metodika nastave matematike