Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Melita Švob

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Socijalna geografija i demografija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Istraživački i dokumentacijski centar CENDO
Ulica:Palmotićeva 16
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 48 35 142 i 48 35 14
GSM 091 49 22 692
E-mail adresa: