Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Melita Švob - Biografija

Rođena sam 17.07.1931 u Zagrebu u građanskoj obitelji.Za vrijeme II. svjetskog rata sam se sakrivala kao dijete pod tuđim imenom i tako preživjela Holokaust. Nakon rata, sam najprije nadoknadila godine školovanja u Partizanskoj gimnaziji, zatim sam završila IX.mješovitu gimnaziju i Prirodoslovno-matematički fakultet- biologiju u Zagrebu.1956 se udajem za Tvrtka Švoba, sveučiišnog asistenta, te odlazimo najprije u Ljubljanu, gdje ja radim na Onkološkom institutu. Nakon četiri godine odlazimo u Sarajevo. U Sarajevu radim kao asistent (histologija i embriologija ) na Medicinskom fakultetu i nakon doktorata znanosti 1964, kao znanstveni suradnik (i viši znanstveni suradnik) na Zavodu za kožne i venerične bolesti, gdje vodim histopatološki laboratorij i specijaliziram se u USA ( postdoctoral felowship 1968/68). Radila sam na brojnim projektima, napisala knjige i znanstvene radove (vidi blibografiju). Godine 1977. odlazimo zajedno sa kćerkom Dubravkom u Tuzlu gdje osnivamo Medicinski fakultet, a ja sam izabrana za profesora histologije i embriologije i sudjelujem u postdiplomskoj nastavi.Nakon povratka u Zagreb i dalje nekoliko godina predajem na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Prirodno-matemamatičkom u Splitu.
Godine 1979. se vraćam u Zagreb gdje radim u Institutu za migracije i narodnosti od 1979. do 1999. kao viši znanstveni suradnik, u nekoliko navrata predsjednik Znanstvenog vijeća.
1999. odlazim u mirovinu i već 2000. osnivam Istraživački i dokumentacijski centar CENDO pri Židovskoj općini u Zagrebu (koji je registriran kao znanstvena udruga u Ministarstvu znanosti).
U CENDU sam direktor i vodim brojne projekte, osnivam bazu podataka, arhiv (vidi www.cendo hr.).Aktivna sam u humanitarnim i socijalnim društvina u nacionalnim i internacionalnim organizacijama.

I was born, on 17.07.1931 in Zagreb, in midlle-class family.
During the II. World War I survived Holocaust because I was hiden as a child under false name. After the War I must first compensate school (in Partizan gymnasium in Zagreb), then I finished regular school and Faculty of Natural sciences in Zagreb , biology.
After married, with Tvrtko Švob, university teacher, in 1956 we moved to Ljubljana in Slovenia, where I worked in Oncological hospital. After four years, we moved to Sarajevo in Bosnia and worked at the Faculty of medicine, my husband as professor of biology and I as assistant on histology and embriology, where I finish my doctoral thesis (1964).
From 1964 to 1979 ,I worked in Institute for skin and venereal diseases, where I establish histopathological laboratory and specialised in USA (postdoctoral fellowhip 1968/69). I was elected as scientific associate and higher sicientific associate (1973)
and worked on many scientific project, publish books and articles (see bibliography). In year 1977, I moved, together with husband and daughter Dubravka ( born 1974) to Tuzla where we help in establishment of Faculty of Medicine, and I was elected as professor of histology and embriology.
We return in Zagreb in 1979, but I still teach on the Medical faculty ( travel) TuzLa and Biology faculty in Split.
From 1979 to 1999 I worked as higher scientific associate ( and president of Scientific council) in Institute for migration and nationalities in Zagreb, working on many projects,publish boook etc.
After I have been retired, I establish Research and Documentation center CENDO at the Jewish community Zagreb ( 2000) where I am director and work on many national and international projects.
I am very active in humanitarian and social work and member of national and international organizations.

Linkovi: