Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Melita Švob - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Institut za migracije i narodnosti
1979 - 1999
viši znansteni suradnik

 
Filozofski fakultet Zadar,nastavnički studiji Split
Split
1980 - 1982
izvanredni profesor

 
Prirodoslovno-matematski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1951 - 1958
dipl.biolog

 
Prirodoslovno matematički fakultet
Sarajevo
1969 -
habilitirani docent

 
Prirodoslovno-matematski fakultet
Sarajevo
1964 -
doktor znanosti

 
Wayne State University
Detroit
SAD
1968-1969 -
postdoctoral fellowship

 
Zavod za kožne i venerične bolesti
Sarajevo
1964-1973 -
znanstveni suradnik

 
Zavod za kožne i venerične bolesti
Sarajevo
1973-1977 -
viši znanstveni suradnik

 
Medicinski fakultet
Tuzla
1977-1981 -
izvanredni profesor

 
Trajna izobrazba

radiobiologija
Onkološki inštitut medicinskog fakulteta Ljubljana
zdravstveni suradnik
I-VI 1960
 

tečaj elektronske mikroskopije
Inštitut za biologijo človeka,Medicinski fakultet Ljubljana
biolog-histolog
1970
 

studij medicine
Medicinski fakultet Sarajevo
prve dvije godine studija kao nadopuna za zvanje asistenta na histologiji i embriologiji
1962-1964
 

stručni ispit
Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine
biolog
10.1.1975
 

speciialistički staž medicinske biologije
Republički sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Sarajevo
samo staž, prekinut zbog porodiljskog
1.VI.1975- XII.1976
 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: habilitacija
Područje specijalizacije: biologija-zoologija
Ustanova: prirodno-matematički fakultet
Grad: Sarajevo
1969 -
Stečeno zvanje: naslovni docent
 

U zemlji:
Naziv specijalizacije: doktorat znanosti
Područje specijalizacije: Neurosekrecija u Triturus alpestris montenegrinus i njena korelacija s notenijom
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet
Grad: Sarajevo
26.03.1964 -
Stečeno zvanje: doktor bioloških znanosti
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: postdoctoral fellowship
Područje specijalizacije: dermatology
Ustanova: Wayne State University
Grad: Detroit
Država: SAD
1968 - 1969
Stečeno zvanje: histopapahology of the skin
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: histopatologija
Područje specijalizacije: histopatologija kože
Ustanova: Universitetkliniek voor Huidziekten
Grad: Amsterdam
Država: Nizozemska
1976 -
Stečeno zvanje: imunofluorescentna dijagnostika