Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Melita Švob - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Mladi između evropskih,nacionalnih i regionalnih orijentacija

Unutarnje migracije u Hrvatskoj

Internationales Lernen

Rast i razvoj djece i omladine,te prenatalni razvoj, Utjecaj migracija na zdravlje djece

Djeca u migraciji i povratku u Hrvatsku

Židovska zajednica Zagreb

Druga ministarstva

Židovi u zagrebu-demografsko istraživanje

Sakupljanje,zaštita i kategoriziranje građe o Židovima

Ostalo

Study of Recent Social and Demographic Changes in the Jewish Population in Croatia

Cultural and recretional program for Holocaust survivors in Croatia

Development of the publicity accesible online Catalogue of Holocaust related materails

Zapošljavanje žena koje su se vratile iz inozemstva