Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Melita Švob - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: migracije,mladi u Evropi (orijentacija) demografske promjene u židovskoj populaciji, Holokaust
Ranije: biologija, histologija i histopatologija kože

Ekspertiza: Kao biolog istraživanje neotenije u tritona (disertacija) i Proteus anguinus; predavanje kolegija histologija i embriologija na Medicinskom fakultetu; voditelj labolatorija za tumore kože ( i post-doc u USA);
migracije i posljedice migracija na djecu i obitelj; Međunarodni projekt EU mladi u Evropi, migracije,
naseljavanje i demografija Židova u Hrvatskoj (knjige) Holokaust ( baza podataka).