Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Maja Valić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Split
Ulica:Šoltanska 2
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021/557-956
E-mail adresa: