Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Igor Štagljar - Biografija

Igor Štagljar je rođen u Zagrebu, gdje je proveo prve 22 godine svog života. Diplomirao je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Zagrebu 1990. godine. Doktorirao je molekularnu biologiju i mikrobiologiju 1994. u Švicarskoj školi za tehnologiju na sveučilištu u Zurichu u Švicarskoj. Nakon toga bio je na dva postdoktorska studija na Sveučilištu u Zurichu, na prvome je radio na RNA polimerazi transkripcije u sisavaca, a na drugome na raznim aspektima DNA replikacije i popravka kod kvasca. Od 1999. do 2002. dr. Štagljar je bio mlađi voditelj grupe, a od 2002. do 2005. izvanredni profesor na Sveučilištu Zurich. U 2001. je bio gostujući znanstvenik na Sveučilištu u Washingtonu, SAD, gdje je 6 mjeseci radio u laboratoriju prof. Stan Fields-a. Od ljeta 2005., Igor je izvanredni profesor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na Sveučilištu Toronto. Njegovi laboratoriji se nalaze u Donnelly centru za stanična i biomolekularna istraživanja, novome interdisciplinarnom istraživačkom centru sa vrhunskom tehnologijom, u Torontu.