Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Dunja Melčić-Mikulić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:60487 Frankfurt am Main
Država:
Njemačka
Brojevi telefona:
E-mail adresa: