Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Dunja Melčić-Mikulić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet filozofije i povijesti
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Frankfurt
Njemačka
1973 - 1981
Doktor znanosti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1968 - 1973
Dipl. anglist i filozof

 
Srednja škola

Gimanzija
- 1968