Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Jakša Cvitanić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Caltech
Ulica:1200 E California Blvd
Grad:CA 91125 Pasadena
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. 626-395-1784
E-mail adresa: