Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Jezici


Krešimir Macan

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Černelčeva cesta 15
Grad:8250 Brežice
Država:
Slovenia
Brojevi telefona:Tel. +386-7-46-68100
E-mail adresa: