Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Snježana Kordić - Biografija

Snježana Kordić rođena je 1964. godine u Osijeku, gdje je 1988. završila studij kroatistike i zaposlila se 1990. kao istraživač-pripravnik iz područja lingvističke kroatistike na Osječkom sveučilištu. Već 1991. prešla je na Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je primljena za asistenta na Katedri za suvremeni hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku. Odmah nakon što je završila postdiplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1992. te obranila disertaciju 1993. ponuđeno joj je da u Njemačkoj nastavi sveučilišni rad. Tamo je stekla status habilitiranog znanstvenika (iznaddoktorski stupanj) 2002. godine. Predavala je petnaestak godina kao znanstveni suradnik, docent i profesor na sveučilištima u Bochumu, Münsteru, Berlinu i Frankfurtu.

Sudjelovala je na brojnim simpozijima, konferencijama i kongresima u svijetu. Zalažući se za opstanak temeljnih znanstvenih principa u lingvistici u Hrvatskoj, pokrenula je 2001. u zagrebačkom časopisu Republika jednu diskusiju kako bi u formi dijaloga s najistaknutijim predstavnicima kroatistike potaknula na suočavanje s nagomilanim kontradikcijama u kroatistici. Diskusija se 2003. seli u novopokrenuti zagrebački časopis Književna republika i traje gotovo deset godina. Preko petsto stranica autoričinih priloga u okviru te maratonske diskusije s brojnim filolozima bilo je svojevrsna priprema za njenu posljednju knjigu Jezik i nacionalizam, koju je 2010. objavio zagrebački izdavač Durieux u uglednoj seriji Rotulus Universitas. Knjiga je izazvala veliku pažnju šire kulturne javnosti i autorica je povodom nje dala preko šezdeset intervjua u medijima. Objavljena je i u španjolskom prijevodu 2014. godine kod madridskog izdavača Euphonía Ediciones, a 2017. godine bila je inspiracija za Deklaraciju o zajedničkom jeziku.

U Zagrebu je prethodno o lingvističkim temama objavila dvije knjige: jedna je pod naslovom Riječi na granici punoznačnosti tiskana 2002. u Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi, a druga je s naslovom Relativna rečenica izišla 1995. u nakladi Matice hrvatske i Hrvatskog filološkog društva. Kao i zadnja knjiga, obje monografije doživjele su izuzetno brojne i pohvalne recenzije u lingvističkim časopisima širom svijeta, i obje je nakladnik Lincom Europa izdao u njemačkom prijevodu u svojoj seriji Studies in Slavic Linguistics. U inozemstvu je S. Kordić objavila i knjige gramatičkog i udžbeničkog tipa za publiku engleskog i njemačkog govornog područja. Gotovo sve knjige publicirane u inozemstvu doživjele su i ponovljena izdanja. Usto je objavila i više od 150 drugih lingvističkih radova na raznim jezicima u brojnim, često inozemnim filološkim časopisima i zbornicima.Linkovi:
http://snjezana-kordic.from.hr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Snježana_Kordić