Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Čatić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Injekcijsko prešanje polimera

Optimiranje fraktalne proizvodnje polimernih tvorevina

Reinženjering konstruiranja kalupa za potrebe malih i srednje velikih poduzeća

Optimiranje integrirane proizvodnje tvorevina

Ekspertni sustav BLOW(EX)2

Uljevni sustav kalupa za injekcijsko prešanje kaučukovih smjesa

Razvoj injekcijski prešanog proizvoda

Jednoslojni i višeslojni filmovi i ploče za prehrambenu industriju

Razvoj strojarskih i metalurških proizvoda i postupaka proizvodnje tvorevina u konceptu njihove računalom integrirane proizvodnje

Sistemska analiza injekcijskog prešanja

Vođenje procesa injekcijskog prešanja prema trendu

Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje polimera

Primjena opće teorije sklapanja u izradbi kalupa

Temperiranje kalupa, treća funkcija ubrizgavalice

Sistemska analiza koekstrudiranja

Ekstruzijsko prevlačenje

Primjena sustavnosne teorije u raščlambi opće tehnike