Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Jezici


Ante Pažanin - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Državna nagrada za životno djelo u području društvenih znanosti
2005
Humboldt-Medaille
1997
Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
1997
Republička nagrada za društveno-humanističke znanosti
1990
Nagrada grada Zagreba za filozofiju
1968