Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivica Raguž - Biografija

Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Osijeku, adresa: Strossmayerov trg 5, Đakovo, tel. 812.252; e-mail: ivica.raguz@os.htnet.hr
Rođen je 26. rujna 1973. u Osijeku. Od 1992. do 1994. studira filozofiju i teologiju na Teologiji u Đakovu. Teološke studije nastavlja na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje diplomira 1997. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz fundamentalne teologije na Teološkome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Jedan semestar (zimski semestar ak. god. 1997./98.) studira i u Cambridgeu (SAD) na \"Weston Jesuit School of Theology\". Naslov magistra fundamentalne teologije postiže 15. lipnja 1999. Naslov magistarske radnje glasi: \"Pojam uzvišenoga kod Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara\". Upisuje doktorat i brani doktorsku tezu 24. siječnja 2002. također na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Naslov teze glasi \"Smisao za bogo-ljudsko. Transcendentalno-teološka rasprava o estetikama Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara\". Za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1998. u Đakovu. Od 2008. predstojnik je Katedre dogmatske teologije, a prodekan za znanost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2008.-2010. Od 2008. godine glavni je i odgovorni urednik teološkoga časopisa \"Diacovensia\", a od 2009. glavni i odgovorni urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa \"Communio\" (hrvatska redakcija) 2010. voditelj Odsjeka za sustavnu teologiju na KBF-u u Đakovu.

Reference:


Linkovi: