Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Inoslav Bešker - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Universita' degli Studi di Milano
Italija
1997 - 2001
doktor znanosti na smjeru komparativne slavistike