Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija


Joseph Bombelles - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Case Western Reserve University
Cleveland
SAD
- 1965
Dr.sc.

 
Akademija međunarodnog prava,Hag
Nizozemska
- 1954

 
Pravni Fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1952
Diplomirani pravnik