Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mate Kapović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: poredbena i povijesna lingvistika, sociolingvistika, slavistika, baltoslavenska akcentologija, indoeuropeistika, hrvatska dijalektologija, terenska lingvistika