Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vladimir Ahel - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kontrola astme : simptomi, plućna funkcija, upala i kvaliteta života