Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Stjepan Gamulin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Molekularni mehanizmi oštećenja stanica. Molekularna karakterizacija tumora u kliničkoj praksi.