Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vladimir Ahel - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Oralna kirurgija, biološki učinci stomatoloških materijala